prefabrik yapıların avantajları

Prefabrik Yapıların Avantajları

Prefabrik yapıların kullanımı günümüzde büyük bir hızla yayılmaktadır. Kurulum kolaylığı, maliyetin düşük olması, istendiği gibi tasarlanabilmesi tercih sebebi olmasında büyük etkiye sahiptir. Bunların yanı sıra birçok avantajı vardır. Prefabrik yapıların sahip olduğu bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

Prefabrik Yapıların Avantajlar?

 • Prefabrik yapılar modüler olmasından dolayı daha önceden planlanarak ve ihtiyaçlara göre üretilebilir.
 • Prefabrik yapılar diğer yapılara göre çok daha pratik olup çok daha kısa sürede teslim edilebilir.
 • Prefabrike yapılar diğer yapılara göre daha esnektir ve depreme, zemin kaymalarına dayanıklıdır.
 • Prefabrike yapılar her isteye cevap verebilecek niteliktedir.
 • Prefabrikte odalar, balkonlar, banyolar istenilen yerlere yerleştirilebilir.
 • Prefabrik yapıların ısı ve ses yalıtımı diğer yapılara göre çok daha fazladır.
 • Her türlü alana ve büyüklüğe göre üretilebilir.
 • ?ste?e göre de?i?ebilen görünüm seçenekleri vard?r.
 • ?stenmeyen ya da de?i?tirilmesi gereken bölümlerin ç?kar?labilmesi veya de?i?tirilebilmesi imkan? vard?r.
 • Çevreyi kirletmeden ve etrafa rahats?zl?k vermeden olu?turulabilir.
 • Temel gerektirmeden, tek katl? yap?lar için zemine at?lan grobeton üzerine kurulumu ve çok katl? yap?lar için zemine at?lan rayde temel üzerine kurulum imkan? vard?r.
 • Prefabrike yapının iste?e göre çat? kaplama malzemesinin ve duvar kaplama malzemesinin ham madde özelli?inden rengine kadar, birbirinden zengin olanaklar?n tan?nmas? imkan? vard?r.
 • Prefabrikte; trapez saç, single ve kiremit çe?itlerinin kullan?labilir.
 • Prefabrik yap?lar?n iç ve d?? duvarlar?nda fibercement, PVC, yal? bask?, s?val? mantolama ve bisküit tu?la gibi çe?itlilik sa?layabilmesi.