Konteyner Evler

Konteyner Evler

Konteyner, genellikle deniz ürünleri, et, taze sebze gibi çabuk bozulabilecek mallardan, tah?l, kahve vb. birçok de?i?ik mal? ülkeden ülkeye ya da kentten kente ta??mada kullan?lan, çelik, alüminyum gibi malzemelerden yap?lm??, kilitlenip mühürlenebilen kapakla donat?lm?? büyük kap demektir.

Günümüzde konteyner denince akl?m?za ilk in?aatlar ve ?antiyeler gelir. ?antiyelerde genellikle bar?nma ihtiyac?n? kar??lamak için kullan?l?r. Bunun d???nda konteyner ofis, konteyner yemekhane, konteyner yatakhane, konteyner wc, konteyner du?, konteyner sosyal tesisler, konteyner revir, konteyner depo gibi yerlerin yap?m?nda da kullan?l?r. Konteynerler son teknoloji kullan?larak üretilmektedir. Kullan?m amaçlar? do?rultusunda de?i?ik modellerde üretilebilmektedir. Mono blok, demonte yada birle?imli üretim çe?itleri bulunmaktad?r.?htiyaç halinde çat? sistemleri eklenebilmektedir. 

APM Prefabrik Konteyner firmas? olarak Ankara’da konteyner ev i?inde uzman bir ekiple çal??arak yapmaktay?z. Sizlerin ihtiyaçlar?n?za uygun tasar?mlar için büyük bir titizlikle çal??arak prefabrik konteyner ve di?er yap?lar?n imalat?n? kurulum hizmetini veriyoruz. Detayl? bilgi almak için bizi 0543 443 94 06 ve 0542 795 34 79 nolu numaralardan arayabilir yada ileti?im formumuzdan bize ula?abilirsiniz.


Konteyner Ev Referanslar?m?z