Kabinler

Kabinler

Kabin bir iki ki?inin s??abilece?i küçük özel bölmedir. Günümüzde ya?am  ve çal??ma alanlar?n?n ta??nabilir olmas? gerekli hale gelmi?tir. Bu yüzden ta??nabilir yap?lara ihtiyaç duyulmu?tur. Güvenlik kabinleri, wc kabini, du? kabini, z?rhl? güvenlik kabinleri, giyinme kabinleri, bekleme kabini, kur?un geçirmez kabinler, nöbet kulübeleri örnek verilebilir. Kullan?c?lar?n ihtiyaçlar? do?rultusunda akla gelebilecek her alanda kabin kullan?labilir. Aç?k alanlarda çal??anlar için pratik ve uygundur. 

APM Prefabrik Konteyner firmas? olarak Ankara’da kabin i?inde uzman bir ekiple çal??arak yapmaktay?z. Sizlerin ihtiyaçlar?n?za uygun tasar?mlar için büyük bir titizlikle çal??arak kabin ve di?er yap?lar?n imalat?n? kurulum hizmetini veriyoruz. Detayl? bilgi almak için bizi 0543 443 94 06 ve 0542 795 34 79 nolu numaralardan arayabilir yada ileti?im formumuzdan bize ula?abilirsiniz.


Kabin Referanslar?m?z