Referanslarımız

Kabinler

Kabin bir iki ki?inin s??abilece?i küçük özel bölmedir. Günümüzde ya?am  ve çal??ma alanlar?n?n ta??nabilir olmas? gerekli hale gelmi?tir. Bu yüzden ta??nabilir yap?lara ihtiyaç duyulmu?tur. Güvenlik kabinleri, wc kabini, du? kabini, z?rhl? güvenlik kabinleri, giyinme kabinleri, bekleme kabini, kur?un geçirmez kabinler, nöbet kulübeleri örnek verilebilir. Kullan?c?lar?n ihtiyaçlar? do?rultusunda akla gelebilecek her alanda kabin kullan?labilir. Aç?k alanlarda çal??anlar için pratik ve uygundur. 

APM Prefabrik Konteyner firmas? olarak Ankara’da kabin i?inde uzman bir ekiple çal??arak yapmaktay?z. Sizlerin ihtiyaçlar?n?za uygun tasar?mlar için büyük bir titizlikle çal??arak kabin ve di?er yap?lar?n imalat?n? kurulum hizmetini veriyoruz. Detayl? bilgi almak için bizi 0543 443 94 06 ve 0542 795 34 79 nolu numaralardan arayabilir yada ileti?im formumuzdan bize ula?abilirsiniz.


Kabin Referanslar?m?z


Konteyner Evler

Konteyner, genellikle deniz ürünleri, et, taze sebze gibi çabuk bozulabilecek mallardan, tah?l, kahve vb. birçok de?i?ik mal? ülkeden ülkeye ya da kentten kente ta??mada kullan?lan, çelik, alüminyum gibi malzemelerden yap?lm??, kilitlenip mühürlenebilen kapakla donat?lm?? büyük kap demektir.

Günümüzde konteyner denince akl?m?za ilk in?aatlar ve ?antiyeler gelir. ?antiyelerde genellikle bar?nma ihtiyac?n? kar??lamak için kullan?l?r. Bunun d???nda konteyner ofis, konteyner yemekhane, konteyner yatakhane, konteyner wc, konteyner du?, konteyner sosyal tesisler, konteyner revir, konteyner depo gibi yerlerin yap?m?nda da kullan?l?r. Konteynerler son teknoloji kullan?larak üretilmektedir. Kullan?m amaçlar? do?rultusunda de?i?ik modellerde üretilebilmektedir. Mono blok, demonte yada birle?imli üretim çe?itleri bulunmaktad?r.?htiyaç halinde çat? sistemleri eklenebilmektedir. 

APM Prefabrik Konteyner firmas? olarak Ankara’da konteyner ev i?inde uzman bir ekiple çal??arak yapmaktay?z. Sizlerin ihtiyaçlar?n?za uygun tasar?mlar için büyük bir titizlikle çal??arak prefabrik konteyner ve di?er yap?lar?n imalat?n? kurulum hizmetini veriyoruz. Detayl? bilgi almak için bizi 0543 443 94 06 ve 0542 795 34 79 nolu numaralardan arayabilir yada ileti?im formumuzdan bize ula?abilirsiniz.


Konteyner Ev Referanslar?m?z


Prefabrik Evler

Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan anlamına gelen prefabrik evlerin üretimi, nakliyesi, montajı  daha uyguna mal olduğu için hızlı bir yükseliş gösteriyor.

Prefabrik yapılar modern teknoloji kullanımıyla kısa sürede üretilerek kurulum yerinde kolay olarak monte edilebilmektedir. Prefabrik yapılar arasında, prefabrik hazır evler, prefabrik bina, prefabrik şantiye yapıları, prefabrik yapı, prefabrik konut, prefabrik villa, prefabrik sosyal tesis, prefabrik yatakhane, prefabrik yemekhane, prefabrik ofis, prefabrik fabrika vb. bulunur.

APM Prefabrik Konteyner firması olarak Ankara’da prefabrik evleri işinde uzman bir ekiple çalışarak yapmaktayız. Sizlerin ihtiyaçlarınıza uygun tasarımlar için büyük bir titizlikle çalışarak prefabrik ev ve diğer yapıların imalatını kurulum hizmetini veriyoruz. Detaylı bilgi almak için bizi 0543 443 94 06 ve 0542 795 34 79 nolu numaralardan arayabilir yada iletişim formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.


Prefabrik Ev Referanslarımız